Processie H. Bavo kerk Nuth

Elk jaar is er in het kermisweekend een processie vanuit de parochiekerk H. Bavo in Nuth. Onder leiding pastoor L'Ortye gaat de processie één maal in de vier jaar naar de kapel in Grijzegrubben, daar wordt een korte mis opgevoerd. 

 

Uiteraard hebben de bewoners ook dit jaar de straat weer feestelijk versierd.