Processie H. Bavo kerk Nuth

Elk jaar is er in het kermisweekend een processie vanuit de parochiekerk H. Bavo in Nuth.

Onder leiding pastoor L'Ortye gaat de processie één maal in de vier jaar naar de kapel in Grijzegrubben.

De laatste processie naar Grijzegrubben was in 2011.

Uiteraard hebben de bewoners de straat feestelijk versierd.