Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging

 

John Wouters, voorzitter

Grijzegrubben 11 A

6361 GK Nuth

tel.: (06) 23125621

 

of stuur een e-mail: grijzegrubben@hotmail.nl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ontmoetingplek Moele en Boele / Jeu de Boulesbaan

 

Voor informatie over het gebruik van de Ontmoetingsplek en/of de Jeu de Boulesbaan kunt u contact opnemen met

  

Sjef Viegen. Telefoon  06 50126750

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wel-en-Wee en VeiliGG app

 

Buurtbewoners kunnen zich aansluiten bij de "Wel-en-Wee in GG" app.

via deze Watsapp berichten we elkaar over leuke en minder leuke gebeurtenissen in de buurt.

Op de "VeiliGG" app attenderen we elkaar over ongebruikelijke zaken.

 

Contactpersoon is Wim Venekamp. Telefoon 06 83160755

 

Contributiebetaling

 

De contributie bedraagt € 25,00 per gezin per jaar en wordt éénmaal per jaar bij de leden thuis opgehaald.

 

Contributie kan ook per bank betaald worden op IBAN NL85RABO 0137 7203 86

ten name van Buurtvereniging Grijzegrubben onder vermelding van uw huisnummer.