Processie H. Bavo kerk 2015

Parochie H. Bavo Nuth:

Ieder jaar op de zondag na Sacramentsdag trekt de processie door Nuth, volgens een route die met een vierjarige cyclus wisselt. Tijdens die processie vindt er onderweg een openluchtmis plaats. Om deze processie goed te laten verlopen is er een werkgroep gevormd waar vertegenwoordigers van de verschillende buurten en van de vaste deelnemers deel van uit maken. Zij zorgen voor een goede gang van zaken. Zij stelt ook jaarlijks het thema vast, waaraan de processie aandacht besteedt.

 

7 juni 2015 was de processie in Grijzegrubben en werd de openluchtmis bij de Mariakapel opgedragen. Tevens is stilgestaan bij het 70 jarig bestaan van de kapel. 

 

Buurtbewoners hebben de straat versierd met groen en zandlopers. Muziekkorpsen St.Donatus en St.Bavo verzorgden de muzikale omlijsting. Na de afloop van de mis was er gelegenheid tot een gezellig samenzijn bij hoeve Dewez. Het was een stralende zomerdag. Een impressie: