Aanleg Jeu de Boulesbaan

Met vereende krachten is in 2019 de jeu de boulesbaan gerealiseerd op de Ontmoetingsplek "Moelen en Boelen".